Polska / WOJ. MAZOWIECKIE
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w województwie
 
Wyniki wyborów dla poszczególnych kandydatów w województwie
 

Wyniki wyborów w województwie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 12 718 2 339 936 0,54
IKONOWICZ Piotr 5 629 2 339 936 0,24
KALINOWSKI Jarosław 191 095 2 339 936 8,17
KORWIN-MIKKE Janusz 40 877 2 339 936 1,75
KRZAKLEWSKI Marian 395 626 2 339 936 16,91
KWAŚNIEWSKI Aleksander 1 088 018 2 339 936 46,50
LEPPER Andrzej 62 267 2 339 936 2,66
ŁOPUSZAŃSKI Jan 27 181 2 339 936 1,16
OLECHOWSKI Andrzej 484 562 2 339 936 20,71
PAWŁOWSKI Bogdan 3 103 2 339 936 0,13
WAŁĘSA Lech 24 967 2 339 936 1,07
WILECKI Tadeusz 3 893 2 339 936 0,17
 

Frekwencja w województwie
 
Legenda

Ciechanów (okręg nr 30)
Legionowo (okręg nr 31)
Ostrołęka (okręg nr 32)
Piaseczno (okręg nr 33)
Płock (okręg nr 34)
Radom (okręg nr 35)
Siedlce (okręg nr 36)
Warszawa (okręg nr 28)
Warszawa (okręg nr 29)
Statystyka ogółem w województwie
 
Liczba uprawnionych do głosowania3 948 464
Liczba wydanych kart do głosowania2 424 773
Liczba kart wyjętych z urny2 423 226
Liczba ważnych głosów2 397 101
Liczba nieważnych głosów26 125
Frekwencja (%) 61,41