Polska / WOJ. MAZOWIECKIE / Warszawa Centrum z zagranicą (okręg nr 28)
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w okręgu
 
Proc. liczba głosów na poszczególnych kandydatów w okręgu
 

Wyniki wyborów w okręgu
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 2 762 499 582 0,55
IKONOWICZ Piotr 1 490 499 582 0,30
KALINOWSKI Jarosław 6 487 499 582 1,30
KORWIN-MIKKE Janusz 11 535 499 582 2,31
KRZAKLEWSKI Marian 98 769 499 582 19,77
KWAŚNIEWSKI Aleksander 223 189 499 582 44,68
LEPPER Andrzej 3 212 499 582 0,64
ŁOPUSZAŃSKI Jan 5 619 499 582 1,12
OLECHOWSKI Andrzej 138 492 499 582 27,72
PAWŁOWSKI Bogdan 724 499 582 0,14
WAŁĘSA Lech 6 504 499 582 1,30
WILECKI Tadeusz 799 499 582 0,16
 

Frekwencja
 
Legenda

Warszawa Centrum
Zagranica
Statystyka ogółem dla okręgu
 
Liczba uprawnionych do głosowania820 006
Liczba wydanych kart do głosowania561 426
Liczba kart wyjętych z urny561 001
Liczba ważnych głosów556 747
Liczba nieważnych głosów4 254
Frekwencja (%) 68,47