Polska / WOJ. MAZOWIECKIE / Ostrołęka (okręg nr 32)
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w okręgu
 
Proc. liczba głosów na poszczególnych kandydatów w okręgu
 

Wyniki wyborów w okręgu
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 665 160 537 0,41
IKONOWICZ Piotr 250 160 537 0,16
KALINOWSKI Jarosław 31 781 160 537 19,80
KORWIN-MIKKE Janusz 1 461 160 537 0,91
KRZAKLEWSKI Marian 29 512 160 537 18,38
KWAŚNIEWSKI Aleksander 70 549 160 537 43,95
LEPPER Andrzej 6 400 160 537 3,99
ŁOPUSZAŃSKI Jan 1 544 160 537 0,96
OLECHOWSKI Andrzej 16 695 160 537 10,40
PAWŁOWSKI Bogdan 157 160 537 0,10
WAŁĘSA Lech 1 230 160 537 0,77
WILECKI Tadeusz 293 160 537 0,18
 

Frekwencja
 
Legenda

Powiat makowski
Powiat ostrołęcki
Powiat ostrowski
Powiat przasnyski
Powiat wyszkowski
Powiat m. Ostrołęka
Statystyka ogółem dla okręgu
 
Liczba uprawnionych do głosowania289 338
Liczba wydanych kart do głosowania162 984
Liczba kart wyjętych z urny162 922
Liczba ważnych głosów160 537
Liczba nieważnych głosów2 385
Frekwencja (%) 56,33