Polska / WOJ. MAZOWIECKIE / Siedlce (okręg nr 36)
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w okręgu
 
Proc. liczba głosów na poszczególnych kandydatów w okręgu
 

Wyniki wyborów w okręgu
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 1 334 252 299 0,53
IKONOWICZ Piotr 498 252 299 0,20
KALINOWSKI Jarosław 43 201 252 299 17,12
KORWIN-MIKKE Janusz 2 877 252 299 1,14
KRZAKLEWSKI Marian 40 215 252 299 15,94
KWAŚNIEWSKI Aleksander 107 545 252 299 42,63
LEPPER Andrzej 14 374 252 299 5,70
ŁOPUSZAŃSKI Jan 3 508 252 299 1,39
OLECHOWSKI Andrzej 35 508 252 299 14,07
PAWŁOWSKI Bogdan 367 252 299 0,15
WAŁĘSA Lech 2 418 252 299 0,96
WILECKI Tadeusz 454 252 299 0,18
 

Frekwencja
 
Legenda

Powiat garwoliński
Powiat łosicki
Powiat miński
Powiat siedlecki
Powiat sokołowski
Powiat węgrowski
Powiat m. Siedlce
Statystyka ogółem dla okręgu
 
Liczba uprawnionych do głosowania433 182
Liczba wydanych kart do głosowania255 911
Liczba kart wyjętych z urny255 816
Liczba ważnych głosów252 299
Liczba nieważnych głosów3 517
Frekwencja (%) 59,08