Polska / WOJ. MAZOWIECKIE / Warszawa (okręg nr 29)
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w okręgu
 
Proc. liczba głosów na poszczególnych kandydatów w okręgu
 

Wyniki wyborów w okręgu
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 2 201 368 746 0,60
IKONOWICZ Piotr 982 368 746 0,27
KALINOWSKI Jarosław 6 277 368 746 1,70
KORWIN-MIKKE Janusz 10 057 368 746 2,73
KRZAKLEWSKI Marian 67 524 368 746 18,31
KWAŚNIEWSKI Aleksander 161 422 368 746 43,78
LEPPER Andrzej 2 929 368 746 0,79
ŁOPUSZAŃSKI Jan 4 514 368 746 1,22
OLECHOWSKI Andrzej 107 294 368 746 29,10
PAWŁOWSKI Bogdan 581 368 746 0,16
WAŁĘSA Lech 4 457 368 746 1,21
WILECKI Tadeusz 508 368 746 0,14
 

Frekwencja
 
Legenda

Powiat warszawski
Statystyka ogółem dla okręgu
 
Liczba uprawnionych do głosowania546 510
Liczba wydanych kart do głosowania372 155
Liczba kart wyjętych z urny371 761
Liczba ważnych głosów368 746
Liczba nieważnych głosów3 015
Frekwencja (%) 68,10