Polska / WOJ. MAZOWIECKIE / Ciechanów (okręg nr 30)
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w okręgu
 
Proc. liczba głosów na poszczególnych kandydatów w okręgu
 

Wyniki wyborów w okręgu
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 555 144 931 0,38
IKONOWICZ Piotr 281 144 931 0,19
KALINOWSKI Jarosław 20 797 144 931 14,35
KORWIN-MIKKE Janusz 1 197 144 931 0,83
KRZAKLEWSKI Marian 15 669 144 931 10,81
KWAŚNIEWSKI Aleksander 84 059 144 931 58,00
LEPPER Andrzej 5 129 144 931 3,54
ŁOPUSZAŃSKI Jan 688 144 931 0,47
OLECHOWSKI Andrzej 15 287 144 931 10,55
PAWŁOWSKI Bogdan 129 144 931 0,09
WAŁĘSA Lech 957 144 931 0,66
WILECKI Tadeusz 183 144 931 0,13
 

Frekwencja
 
Legenda

Powiat ciechanowski
Powiat mławski
Powiat płoński
Powiat pułtuski
Powiat żuromiński
Statystyka ogółem dla okręgu
 
Liczba uprawnionych do głosowania263 414
Liczba wydanych kart do głosowania146 657
Liczba kart wyjętych z urny146 592
Liczba ważnych głosów144 931
Liczba nieważnych głosów1 661
Frekwencja (%) 55,68