Polska / WOJ. MAZOWIECKIE / Radom (okręg nr 35)
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w okręgu
 
Proc. liczba głosów na poszczególnych kandydatów w okręgu
 

Wyniki wyborów w okręgu
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 2 090 311 397 0,67
IKONOWICZ Piotr 828 311 397 0,27
KALINOWSKI Jarosław 42 832 311 397 13,75
KORWIN-MIKKE Janusz 4 232 311 397 1,36
KRZAKLEWSKI Marian 42 997 311 397 13,81
KWAŚNIEWSKI Aleksander 147 386 311 397 47,33
LEPPER Andrzej 15 993 311 397 5,14
ŁOPUSZAŃSKI Jan 4 495 311 397 1,44
OLECHOWSKI Andrzej 46 507 311 397 14,93
PAWŁOWSKI Bogdan 368 311 397 0,12
WAŁĘSA Lech 2 913 311 397 0,94
WILECKI Tadeusz 756 311 397 0,24
 

Frekwencja
 
Legenda

Powiat białobrzeski
Powiat grójecki
Powiat kozienicki
Powiat lipski
Powiat przysuski
Powiat radomski
Powiat szydłowiecki
Powiat zwoleński
Powiat m. Radom
Statystyka ogółem dla okręgu
 
Liczba uprawnionych do głosowania560 846
Liczba wydanych kart do głosowania315 636
Liczba kart wyjętych z urny315 495
Liczba ważnych głosów311 397
Liczba nieważnych głosów4 098
Frekwencja (%) 56,28