Polska / WOJ. MAZOWIECKIE / Płock (okręg nr 34)
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w okręgu
 
Proc. liczba głosów na poszczególnych kandydatów w okręgu
 

Wyniki wyborów w okręgu
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 1 022 212 179 0,48
IKONOWICZ Piotr 476 212 179 0,22
KALINOWSKI Jarosław 20 277 212 179 9,56
KORWIN-MIKKE Janusz 2 241 212 179 1,06
KRZAKLEWSKI Marian 24 587 212 179 11,59
KWAŚNIEWSKI Aleksander 124 576 212 179 58,71
LEPPER Andrzej 6 799 212 179 3,20
ŁOPUSZAŃSKI Jan 1 436 212 179 0,68
OLECHOWSKI Andrzej 28 488 212 179 13,43
PAWŁOWSKI Bogdan 217 212 179 0,10
WAŁĘSA Lech 1 781 212 179 0,84
WILECKI Tadeusz 279 212 179 0,13
 

Frekwencja
 
Legenda

Powiat gostyniński
Powiat płocki
Powiat sierpecki
Powiat sochaczewski
Powiat żyrardowski
Powiat m. Płock
Statystyka ogółem dla okręgu
 
Liczba uprawnionych do głosowania375 177
Liczba wydanych kart do głosowania214 782
Liczba kart wyjętych z urny214 651
Liczba ważnych głosów212 179
Liczba nieważnych głosów2 472
Frekwencja (%) 57,25