Polska / WOJ. MAZOWIECKIE / Płock / Powiat sochaczewski
Podstrony
 
Wyniki oficjalne dla wybranych wyborów - statystyka ogólna w powiecie
 
Proc. liczb głosów na poszczególnych kandydatów w powiecie
 

Wyniki wyborów w powiecie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 160 33 905 0,47
IKONOWICZ Piotr 60 33 905 0,18
KALINOWSKI Jarosław 3 820 33 905 11,27
KORWIN-MIKKE Janusz 349 33 905 1,03
KRZAKLEWSKI Marian 4 316 33 905 12,73
KWAŚNIEWSKI Aleksander 18 170 33 905 53,59
LEPPER Andrzej 1 000 33 905 2,95
ŁOPUSZAŃSKI Jan 252 33 905 0,74
OLECHOWSKI Andrzej 5 376 33 905 15,86
PAWŁOWSKI Bogdan 34 33 905 0,10
WAŁĘSA Lech 313 33 905 0,92
WILECKI Tadeusz 55 33 905 0,16
 

Frekwencja
 
Legenda

Brochów
Iłów
Młodzieszyn
Nowa Sucha
Rybno
Sochaczew
Sochaczew gm.
Teresin
Statystyka ogółem w powiecie
 
Liczba uprawnionych do głosowania63 023
Liczba wydanych kart do głosowania34 435
Liczba kart wyjętych z urny34 402
Liczba ważnych głosów33 905
Liczba nieważnych głosów497
Frekwencja (%) 54,64