Polska / WOJ. MAZOWIECKIE / Płock / Powiat m. Płock
Podstrony
 
Wyniki oficjalne dla wybranych wyborów - statystyka ogólna w powiecie
 
Proc. liczb głosów na poszczególnych kandydatów w powiecie
 

Wyniki wyborów w powiecie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 355 64 045 0,55
IKONOWICZ Piotr 229 64 045 0,36
KALINOWSKI Jarosław 1 454 64 045 2,27
KORWIN-MIKKE Janusz 952 64 045 1,49
KRZAKLEWSKI Marian 7 860 64 045 12,27
KWAŚNIEWSKI Aleksander 40 684 64 045 63,52
LEPPER Andrzej 922 64 045 1,44
ŁOPUSZAŃSKI Jan 366 64 045 0,57
OLECHOWSKI Andrzej 10 485 64 045 16,37
PAWŁOWSKI Bogdan 58 64 045 0,09
WAŁĘSA Lech 596 64 045 0,93
WILECKI Tadeusz 84 64 045 0,13
 

Frekwencja
 
Legenda

M. Płock
Statystyka ogółem w powiecie
 
Liczba uprawnionych do głosowania98 989
Liczba wydanych kart do głosowania64 584
Liczba kart wyjętych z urny64 556
Liczba ważnych głosów64 045
Liczba nieważnych głosów511
Frekwencja (%) 65,24