Polska / WOJ. MAŁOPOLSKIE
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w województwie
 
Wyniki wyborów dla poszczególnych kandydatów w województwie
 

Wyniki wyborów w województwie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 6 839 1 469 352 0,47
IKONOWICZ Piotr 2 665 1 469 352 0,18
KALINOWSKI Jarosław 76 503 1 469 352 5,21
KORWIN-MIKKE Janusz 24 673 1 469 352 1,68
KRZAKLEWSKI Marian 325 240 1 469 352 22,13
KWAŚNIEWSKI Aleksander 609 687 1 469 352 41,49
LEPPER Andrzej 36 733 1 469 352 2,50
ŁOPUSZAŃSKI Jan 13 273 1 469 352 0,90
OLECHOWSKI Andrzej 349 834 1 469 352 23,81
PAWŁOWSKI Bogdan 1 261 1 469 352 0,09
WAŁĘSA Lech 20 376 1 469 352 1,39
WILECKI Tadeusz 2 268 1 469 352 0,15
 

Frekwencja w województwie
 
Legenda

Chrzanów (okręg nr 23)
Kraków (okręg nr 20)
Kraków (okręg nr 21)
Kraków (okręg nr 22)
Myślenice (okręg nr 24)
Nowy Sącz (okręg nr 25)
Nowy Targ (okręg nr 26)
Tarnów (okręg nr 27)
Statystyka ogółem w województwie
 
Liczba uprawnionych do głosowania2 395 210
Liczba wydanych kart do głosowania1 490 259
Liczba kart wyjętych z urny1 489 509
Liczba ważnych głosów1 469 352
Liczba nieważnych głosów20 157
Frekwencja (%) 62,22