Polska / WOJ. MAŁOPOLSKIE / Kraków (okręg nr 22)
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w okręgu
 
Proc. liczba głosów na poszczególnych kandydatów w okręgu
 

Wyniki wyborów w okręgu
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 507 141 149 0,36
IKONOWICZ Piotr 230 141 149 0,16
KALINOWSKI Jarosław 15 664 141 149 11,10
KORWIN-MIKKE Janusz 1 919 141 149 1,36
KRZAKLEWSKI Marian 22 366 141 149 15,85
KWAŚNIEWSKI Aleksander 64 542 141 149 45,73
LEPPER Andrzej 6 552 141 149 4,64
ŁOPUSZAŃSKI Jan 1 022 141 149 0,72
OLECHOWSKI Andrzej 26 644 141 149 18,88
PAWŁOWSKI Bogdan 103 141 149 0,07
WAŁĘSA Lech 1 399 141 149 0,99
WILECKI Tadeusz 201 141 149 0,14
 

Frekwencja
 
Legenda

Powiat krakowski
Powiat miechowski
Powiat proszowicki
Statystyka ogółem dla okręgu
 
Liczba uprawnionych do głosowania249 499
Liczba wydanych kart do głosowania143 427
Liczba kart wyjętych z urny143 368
Liczba ważnych głosów141 149
Liczba nieważnych głosów2 219
Frekwencja (%) 57,49