Polska / WOJ. MAŁOPOLSKIE / Nowy Targ (okręg nr 26)
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w okręgu
 
Proc. liczba głosów na poszczególnych kandydatów w okręgu
 

Wyniki wyborów w okręgu
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 525 135 049 0,39
IKONOWICZ Piotr 167 135 049 0,12
KALINOWSKI Jarosław 5 051 135 049 3,74
KORWIN-MIKKE Janusz 1 506 135 049 1,12
KRZAKLEWSKI Marian 46 078 135 049 34,12
KWAŚNIEWSKI Aleksander 37 188 135 049 27,54
LEPPER Andrzej 3 661 135 049 2,71
ŁOPUSZAŃSKI Jan 1 275 135 049 0,94
OLECHOWSKI Andrzej 36 313 135 049 26,89
PAWŁOWSKI Bogdan 113 135 049 0,08
WAŁĘSA Lech 2 960 135 049 2,19
WILECKI Tadeusz 212 135 049 0,16
 

Frekwencja
 
Legenda

Powiat nowotarski
Powiat suski
Powiat tatrzański
Statystyka ogółem dla okręgu
 
Liczba uprawnionych do głosowania237 095
Liczba wydanych kart do głosowania137 774
Liczba kart wyjętych z urny137 690
Liczba ważnych głosów135 049
Liczba nieważnych głosów2 641
Frekwencja (%) 58,11