Polska / WOJ. MAŁOPOLSKIE / Chrzanów (okręg nr 23)
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w okręgu
 
Proc. liczba głosów na poszczególnych kandydatów w okręgu
 

Wyniki wyborów w okręgu
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 1 201 206 048 0,58
IKONOWICZ Piotr 502 206 048 0,24
KALINOWSKI Jarosław 6 558 206 048 3,18
KORWIN-MIKKE Janusz 2 715 206 048 1,32
KRZAKLEWSKI Marian 27 202 206 048 13,20
KWAŚNIEWSKI Aleksander 126 581 206 048 61,43
LEPPER Andrzej 4 475 206 048 2,17
ŁOPUSZAŃSKI Jan 1 249 206 048 0,61
OLECHOWSKI Andrzej 33 311 206 048 16,17
PAWŁOWSKI Bogdan 161 206 048 0,08
WAŁĘSA Lech 1 785 206 048 0,87
WILECKI Tadeusz 308 206 048 0,15
 

Frekwencja
 
Legenda

Powiat chrzanowski
Powiat olkuski
Powiat oświęcimski
Statystyka ogółem dla okręgu
 
Liczba uprawnionych do głosowania311 360
Liczba wydanych kart do głosowania208 270
Liczba kart wyjętych z urny208 200
Liczba ważnych głosów206 048
Liczba nieważnych głosów2 152
Frekwencja (%) 66,89