Polska / WOJ. MAŁOPOLSKIE / Chrzanów / Powiat oświęcimski
Podstrony
 
Wyniki oficjalne dla wybranych wyborów - statystyka ogólna w powiecie
 
Proc. liczb głosów na poszczególnych kandydatów w powiecie
 

Wyniki wyborów w powiecie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 486 77 465 0,63
IKONOWICZ Piotr 186 77 465 0,24
KALINOWSKI Jarosław 2 381 77 465 3,07
KORWIN-MIKKE Janusz 1 039 77 465 1,34
KRZAKLEWSKI Marian 11 986 77 465 15,47
KWAŚNIEWSKI Aleksander 43 585 77 465 56,26
LEPPER Andrzej 1 469 77 465 1,90
ŁOPUSZAŃSKI Jan 518 77 465 0,67
OLECHOWSKI Andrzej 14 839 77 465 19,16
PAWŁOWSKI Bogdan 59 77 465 0,08
WAŁĘSA Lech 793 77 465 1,02
WILECKI Tadeusz 124 77 465 0,16
 

Frekwencja
 
Legenda

Brzeszcze
Chełmek
Kęty
Osiek
Oświęcim
Oświęcim gm.
Polanka Wielka
Przeciszów
Zator
Statystyka ogółem w powiecie
 
Liczba uprawnionych do głosowania116 225
Liczba wydanych kart do głosowania78 340
Liczba kart wyjętych z urny78 308
Liczba ważnych głosów77 465
Liczba nieważnych głosów843
Frekwencja (%) 67,40