Polska / WOJ. MAŁOPOLSKIE / Chrzanów / Powiat olkuski
Podstrony
 
Wyniki oficjalne dla wybranych wyborów - statystyka ogólna w powiecie
 
Proc. liczb głosów na poszczególnych kandydatów w powiecie
 

Wyniki wyborów w powiecie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 314 61 970 0,51
IKONOWICZ Piotr 163 61 970 0,26
KALINOWSKI Jarosław 3 029 61 970 4,89
KORWIN-MIKKE Janusz 813 61 970 1,31
KRZAKLEWSKI Marian 7 011 61 970 11,31
KWAŚNIEWSKI Aleksander 39 869 61 970 64,34
LEPPER Andrzej 1 733 61 970 2,80
ŁOPUSZAŃSKI Jan 369 61 970 0,60
OLECHOWSKI Andrzej 8 099 61 970 13,07
PAWŁOWSKI Bogdan 61 61 970 0,10
WAŁĘSA Lech 418 61 970 0,67
WILECKI Tadeusz 91 61 970 0,15
 

Frekwencja
 
Legenda

Bolesław
Bukowno
Klucze
Olkusz
Sławków
Trzyciąż
Wolbrom
Statystyka ogółem w powiecie
 
Liczba uprawnionych do głosowania94 992
Liczba wydanych kart do głosowania62 609
Liczba kart wyjętych z urny62 600
Liczba ważnych głosów61 970
Liczba nieważnych głosów630
Frekwencja (%) 65,91