Polska / WOJ. MAŁOPOLSKIE / Chrzanów / Powiat chrzanowski
Podstrony
 
Wyniki oficjalne dla wybranych wyborów - statystyka ogólna w powiecie
 
Proc. liczb głosów na poszczególnych kandydatów w powiecie
 

Wyniki wyborów w powiecie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 401 66 613 0,60
IKONOWICZ Piotr 153 66 613 0,23
KALINOWSKI Jarosław 1 148 66 613 1,72
KORWIN-MIKKE Janusz 863 66 613 1,30
KRZAKLEWSKI Marian 8 205 66 613 12,32
KWAŚNIEWSKI Aleksander 43 127 66 613 64,74
LEPPER Andrzej 1 273 66 613 1,91
ŁOPUSZAŃSKI Jan 362 66 613 0,54
OLECHOWSKI Andrzej 10 373 66 613 15,57
PAWŁOWSKI Bogdan 41 66 613 0,06
WAŁĘSA Lech 574 66 613 0,86
WILECKI Tadeusz 93 66 613 0,14
 

Frekwencja
 
Legenda

Alwernia
Babice
Chrzanów
Libiąż
Trzebinia
Statystyka ogółem w powiecie
 
Liczba uprawnionych do głosowania100 143
Liczba wydanych kart do głosowania67 321
Liczba kart wyjętych z urny67 292
Liczba ważnych głosów66 613
Liczba nieważnych głosów679
Frekwencja (%) 67,22