Polska / WOJ. MAŁOPOLSKIE / Kraków (okręg nr 21)
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w okręgu
 
Proc. liczba głosów na poszczególnych kandydatów w okręgu
 

Wyniki wyborów w okręgu
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 882 183 046 0,48
IKONOWICZ Piotr 406 183 046 0,22
KALINOWSKI Jarosław 2 921 183 046 1,60
KORWIN-MIKKE Janusz 5 021 183 046 2,74
KRZAKLEWSKI Marian 37 398 183 046 20,43
KWAŚNIEWSKI Aleksander 76 120 183 046 41,59
LEPPER Andrzej 1 793 183 046 0,98
ŁOPUSZAŃSKI Jan 1 867 183 046 1,02
OLECHOWSKI Andrzej 53 971 183 046 29,48
PAWŁOWSKI Bogdan 173 183 046 0,09
WAŁĘSA Lech 2 208 183 046 1,21
WILECKI Tadeusz 286 183 046 0,16
 

Frekwencja
 
Legenda

Powiat m. Kraków
Statystyka ogółem dla okręgu
 
Liczba uprawnionych do głosowania282 413
Liczba wydanych kart do głosowania184 976
Liczba kart wyjętych z urny184 873
Liczba ważnych głosów183 046
Liczba nieważnych głosów1 827
Frekwencja (%) 65,50