Polska / WOJ. MAŁOPOLSKIE / Tarnów (okręg nr 27)
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w okręgu
 
Proc. liczba głosów na poszczególnych kandydatów w okręgu
 

Wyniki wyborów w okręgu
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 963 234 727 0,41
IKONOWICZ Piotr 354 234 727 0,15
KALINOWSKI Jarosław 21 402 234 727 9,12
KORWIN-MIKKE Janusz 3 261 234 727 1,39
KRZAKLEWSKI Marian 52 973 234 727 22,57
KWAŚNIEWSKI Aleksander 90 446 234 727 38,53
LEPPER Andrzej 7 961 234 727 3,39
ŁOPUSZAŃSKI Jan 2 392 234 727 1,02
OLECHOWSKI Andrzej 51 463 234 727 21,92
PAWŁOWSKI Bogdan 172 234 727 0,07
WAŁĘSA Lech 2 986 234 727 1,27
WILECKI Tadeusz 354 234 727 0,15
 

Frekwencja
 
Legenda

Powiat bocheński
Powiat brzeski
Powiat dąbrowski
Powiat tarnowski
Powiat m. Tarnów
Statystyka ogółem dla okręgu
 
Liczba uprawnionych do głosowania398 670
Liczba wydanych kart do głosowania238 650
Liczba kart wyjętych z urny238 501
Liczba ważnych głosów234 727
Liczba nieważnych głosów3 774
Frekwencja (%) 59,86