Polska / WOJ. MAŁOPOLSKIE / Tarnów / Powiat m. Tarnów
Podstrony
 
Wyniki oficjalne dla wybranych wyborów - statystyka ogólna w powiecie
 
Proc. liczb głosów na poszczególnych kandydatów w powiecie
 

Wyniki wyborów w powiecie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 238 58 212 0,41
IKONOWICZ Piotr 88 58 212 0,15
KALINOWSKI Jarosław 950 58 212 1,63
KORWIN-MIKKE Janusz 1 343 58 212 2,31
KRZAKLEWSKI Marian 11 273 58 212 19,37
KWAŚNIEWSKI Aleksander 26 557 58 212 45,62
LEPPER Andrzej 646 58 212 1,11
ŁOPUSZAŃSKI Jan 712 58 212 1,22
OLECHOWSKI Andrzej 15 631 58 212 26,85
PAWŁOWSKI Bogdan 38 58 212 0,07
WAŁĘSA Lech 673 58 212 1,16
WILECKI Tadeusz 63 58 212 0,11
 

Frekwencja
 
Legenda

M. Tarnów
Statystyka ogółem w powiecie
 
Liczba uprawnionych do głosowania92 699
Liczba wydanych kart do głosowania58 828
Liczba kart wyjętych z urny58 786
Liczba ważnych głosów58 212
Liczba nieważnych głosów574
Frekwencja (%) 63,46