Polska / WOJ. MAŁOPOLSKIE / Tarnów / Powiat d±browski
Podstrony
 
Wyniki oficjalne dla wybranych wyborów - statystyka ogólna w powiecie
 
Proc. liczb głosów na poszczególnych kandydatów w powiecie
 

Wyniki wyborów w powiecie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 60 22 714 0,26
IKONOWICZ Piotr 28 22 714 0,12
KALINOWSKI Jarosław 4 483 22 714 19,74
KORWIN-MIKKE Janusz 180 22 714 0,79
KRZAKLEWSKI Marian 4 348 22 714 19,14
KWA¦NIEWSKI Aleksander 8 700 22 714 38,30
LEPPER Andrzej 1 433 22 714 6,31
ŁOPUSZAŃSKI Jan 121 22 714 0,53
OLECHOWSKI Andrzej 3 122 22 714 13,74
PAWŁOWSKI Bogdan 14 22 714 0,06
WAŁĘSA Lech 198 22 714 0,87
WILECKI Tadeusz 27 22 714 0,12
 

Frekwencja
 
Legenda

Bolesław
D±browa Tarnowska
Gręboszów
Mędrzechów
Olesno
Radgoszcz
Szczucin
Statystyka ogółem w powiecie
 
Liczba uprawnionych do głosowania42 696
Liczba wydanych kart do głosowania23 146
Liczba kart wyjętych z urny23 133
Liczba ważnych głosów22 714
Liczba nieważnych głosów419
Frekwencja (%) 54,21