Polska / WOJ. MAŁOPOLSKIE / Tarnów / Powiat bocheński
Podstrony
 
Wyniki oficjalne dla wybranych wyborów - statystyka ogólna w powiecie
 
Proc. liczb głosów na poszczególnych kandydatów w powiecie
 

Wyniki wyborów w powiecie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 247 42 663 0,58
IKONOWICZ Piotr 76 42 663 0,18
KALINOWSKI Jarosław 4 319 42 663 10,12
KORWIN-MIKKE Janusz 563 42 663 1,32
KRZAKLEWSKI Marian 9 252 42 663 21,69
KWAŚNIEWSKI Aleksander 16 503 42 663 38,68
LEPPER Andrzej 1 188 42 663 2,78
ŁOPUSZAŃSKI Jan 442 42 663 1,04
OLECHOWSKI Andrzej 9 444 42 663 22,14
PAWŁOWSKI Bogdan 33 42 663 0,08
WAŁĘSA Lech 536 42 663 1,26
WILECKI Tadeusz 60 42 663 0,14
 

Frekwencja
 
Legenda

Bochnia
Bochnia gm.
Drwinia
Lipnica Murowana
Łapanów
Nowy Wiśnicz
Rzezawa
Trzciana
Żegocina
Statystyka ogółem w powiecie
 
Liczba uprawnionych do głosowania70 399
Liczba wydanych kart do głosowania43 324
Liczba kart wyjętych z urny43 310
Liczba ważnych głosów42 663
Liczba nieważnych głosów647
Frekwencja (%) 61,54