Polska / WOJ. MAŁOPOLSKIE / Tarnów / Powiat brzeski
Podstrony
 
Wyniki oficjalne dla wybranych wyborów - statystyka ogólna w powiecie
 
Proc. liczb głosów na poszczególnych kandydatów w powiecie
 

Wyniki wyborów w powiecie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 145 38 042 0,38
IKONOWICZ Piotr 57 38 042 0,15
KALINOWSKI Jarosław 3 543 38 042 9,31
KORWIN-MIKKE Janusz 361 38 042 0,95
KRZAKLEWSKI Marian 9 294 38 042 24,43
KWAŚNIEWSKI Aleksander 13 647 38 042 35,87
LEPPER Andrzej 1 335 38 042 3,51
ŁOPUSZAŃSKI Jan 297 38 042 0,78
OLECHOWSKI Andrzej 8 747 38 042 22,99
PAWŁOWSKI Bogdan 25 38 042 0,07
WAŁĘSA Lech 532 38 042 1,40
WILECKI Tadeusz 59 38 042 0,16
 

Frekwencja
 
Legenda

Borzęcin
Brzesko
Czchów
Dębno
Gnojnik
Iwkowa
Szczurowa
Statystyka ogółem w powiecie
 
Liczba uprawnionych do głosowania64 214
Liczba wydanych kart do głosowania38 794
Liczba kart wyjętych z urny38 772
Liczba ważnych głosów38 042
Liczba nieważnych głosów730
Frekwencja (%) 60,41