Polska / WOJ. MAŁOPOLSKIE / Kraków (okręg nr 20)
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w okręgu
 
Proc. liczba głosów na poszczególnych kandydatów w okręgu
 

Wyniki wyborów w okręgu
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 860 192 984 0,45
IKONOWICZ Piotr 411 192 984 0,21
KALINOWSKI Jarosław 2 086 192 984 1,08
KORWIN-MIKKE Janusz 5 732 192 984 2,97
KRZAKLEWSKI Marian 39 563 192 984 20,50
KWAŚNIEWSKI Aleksander 71 615 192 984 37,11
LEPPER Andrzej 1 299 192 984 0,67
ŁOPUSZAŃSKI Jan 1 932 192 984 1,00
OLECHOWSKI Andrzej 66 256 192 984 34,33
PAWŁOWSKI Bogdan 135 192 984 0,07
WAŁĘSA Lech 2 845 192 984 1,47
WILECKI Tadeusz 250 192 984 0,13
 

Frekwencja
 
Legenda

Powiat m. Kraków
Statystyka ogółem dla okręgu
 
Liczba uprawnionych do głosowania290 310
Liczba wydanych kart do głosowania194 792
Liczba kart wyjętych z urny194 670
Liczba ważnych głosów192 984
Liczba nieważnych głosów1 686
Frekwencja (%) 67,10