Polska / WOJ. MAŁOPOLSKIE / Kraków / Powiat m.Kraków (okręgi 20 i 21)
Podstrony
 
Wyniki oficjalne dla wybranych wyborów - statystyka ogólna w powiecie
 
Proc. liczb głosów na poszczególnych kandydatów w powiecie
 

Wyniki wyborów w powiecie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
PAWŁOWSKI Bogdan 308 376 030 0,08
WILECKI Tadeusz 536 376 030 0,14
IKONOWICZ Piotr 817 376 030 0,22
GRABOWSKI Dariusz 1 742 376 030 0,46
LEPPER Andrzej 3 092 376 030 0,83
ŁOPUSZAŃSKI Jan 3 799 376 030 1,01
KALINOWSKI Jarosław 5 007 376 030 1,34
WAŁĘSA Lech 5 053 376 030 1,34
KORWIN-MIKKE Janusz 10 753 376 030 2,86
KRZAKLEWSKI Marian 76 961 376 030 20,47
OLECHOWSKI Andrzej 120 227 376 030 31,91
KWAŚNIEWSKI Aleksander 147 735 376 030 39,35
 

Frekwencja
 
Legenda

M. Kraków
Statystyka ogółem w powiecie
 
Liczba uprawnionych do głosowania572 723
Liczba wydanych kart do głosowania379 768
Liczba kart wyjętych z urny379 543
Liczba ważnych głosów376 030
Liczba nieważnych głosów3 513
Frekwencja (%) 66,30