Polska / WOJ. ŚLĄSKIE
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w województwie
 
Wyniki wyborów dla poszczególnych kandydatów w województwie
 

Wyniki wyborów w województwie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 11 792 2 225 293 0,53
IKONOWICZ Piotr 6 129 2 225 293 0,28
KALINOWSKI Jarosław 41 089 2 225 293 1,85
KORWIN-MIKKE Janusz 31 310 2 225 293 1,41
KRZAKLEWSKI Marian 315 426 2 225 293 14,17
KWAŚNIEWSKI Aleksander 1 325 408 2 225 293 59,56
LEPPER Andrzej 40 054 2 225 293 1,80
ŁOPUSZAŃSKI Jan 11 982 2 225 293 0,54
OLECHOWSKI Andrzej 411 435 2 225 293 18,49
PAWŁOWSKI Bogdan 1 911 2 225 293 0,09
WAŁĘSA Lech 25 577 2 225 293 1,15
WILECKI Tadeusz 3 180 2 225 293 0,14
 

Frekwencja w województwie
 
Legenda

Bielsko-Biała (okręg nr 50)
Bytom (okręg nr 51)
Częstochowa (okręg nr 52)
Gliwice (okręg nr 53)
Katowice (okręg nr 49)
Sosnowiec (okręg nr 54)
Statystyka ogółem w województwie
 
Liczba uprawnionych do głosowania3 695 358
Liczba wydanych kart do głosowania2 248 237
Liczba kart wyjętych z urny2 247 039
Liczba ważnych głosów2 225 293
Liczba nieważnych głosów21 746
Frekwencja (%) 60,84