Polska / WOJ. ŚLĄSKIE / Bytom (okręg nr 51)
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w okręgu
 
Proc. liczba głosów na poszczególnych kandydatów w okręgu
 

Wyniki wyborów w okręgu
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 1 287 263 619 0,49
IKONOWICZ Piotr 834 263 619 0,32
KALINOWSKI Jarosław 2 866 263 619 1,09
KORWIN-MIKKE Janusz 3 888 263 619 1,47
KRZAKLEWSKI Marian 39 601 263 619 15,02
KWAŚNIEWSKI Aleksander 155 832 263 619 59,11
LEPPER Andrzej 3 935 263 619 1,49
ŁOPUSZAŃSKI Jan 1 105 263 619 0,42
OLECHOWSKI Andrzej 50 441 263 619 19,13
PAWŁOWSKI Bogdan 204 263 619 0,08
WAŁĘSA Lech 3 333 263 619 1,26
WILECKI Tadeusz 293 263 619 0,11
 

Frekwencja
 
Legenda

Powiat tarnogórski
Powiat m. Bytom
Powiat m. Piekary Śląskie
Powiat m. Świętochłowice
Powiat m. Zabrze
Statystyka ogółem dla okręgu
 
Liczba uprawnionych do głosowania515 057
Liczba wydanych kart do głosowania266 308
Liczba kart wyjętych z urny266 172
Liczba ważnych głosów263 619
Liczba nieważnych głosów2 553
Frekwencja (%) 51,70