Polska / WOJ. ¦LˇSKIE / Katowice (okręg nr 49)
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w okręgu
 
Proc. liczba głosów na poszczególnych kandydatów w okręgu
 

Wyniki wyborów w okręgu
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 2 485 449 535 0,55
IKONOWICZ Piotr 1 332 449 535 0,30
KALINOWSKI Jarosław 4 890 449 535 1,09
KORWIN-MIKKE Janusz 6 950 449 535 1,55
KRZAKLEWSKI Marian 69 392 449 535 15,44
KWA¦NIEWSKI Aleksander 251 814 449 535 56,02
LEPPER Andrzej 5 760 449 535 1,28
ŁOPUSZAŃSKI Jan 2 332 449 535 0,52
OLECHOWSKI Andrzej 97 855 449 535 21,77
PAWŁOWSKI Bogdan 407 449 535 0,09
WAŁĘSA Lech 5 691 449 535 1,27
WILECKI Tadeusz 627 449 535 0,14
 

Frekwencja
 
Legenda

Powiat mikołowski
Powiat tyski
Powiat m. Chorzów
Powiat m. Katowice
Powiat m. Ruda ¦l±ska
Powiat m. Siemianowice ¦l±skie
Powiat m. Tychy
Statystyka ogółem dla okręgu
 
Liczba uprawnionych do głosowania746 693
Liczba wydanych kart do głosowania453 815
Liczba kart wyjętych z urny453 553
Liczba ważnych głosów449 535
Liczba nieważnych głosów4 018
Frekwencja (%) 60,78