Polska / WOJ. ŚLĄSKIE / Częstochowa (okręg nr 52)
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w okręgu
 
Proc. liczba głosów na poszczególnych kandydatów w okręgu
 

Wyniki wyborów w okręgu
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 1 803 364 782 0,49
IKONOWICZ Piotr 972 364 782 0,27
KALINOWSKI Jarosław 12 815 364 782 3,51
KORWIN-MIKKE Janusz 4 848 364 782 1,33
KRZAKLEWSKI Marian 43 175 364 782 11,84
KWAŚNIEWSKI Aleksander 228 948 364 782 62,76
LEPPER Andrzej 11 534 364 782 3,16
ŁOPUSZAŃSKI Jan 2 065 364 782 0,57
OLECHOWSKI Andrzej 54 464 364 782 14,93
PAWŁOWSKI Bogdan 365 364 782 0,10
WAŁĘSA Lech 3 044 364 782 0,83
WILECKI Tadeusz 749 364 782 0,21
 

Frekwencja
 
Legenda

Powiat częstochowski
Powiat kłobucki
Powiat lubliniecki
Powiat myszkowski
Powiat zawierciański
Powiat m. Częstochowa
Statystyka ogółem dla okręgu
 
Liczba uprawnionych do głosowania581 533
Liczba wydanych kart do głosowania369 153
Liczba kart wyjętych z urny368 938
Liczba ważnych głosów364 782
Liczba nieważnych głosów4 156
Frekwencja (%) 63,48