Polska / WOJ. ŚLĄSKIE / Częstochowa / Powiat m. Częstochowa
Podstrony
 
Wyniki oficjalne dla wybranych wyborów - statystyka ogólna w powiecie
 
Proc. liczb głosów na poszczególnych kandydatów w powiecie
 

Wyniki wyborów w powiecie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 694 131 353 0,53
IKONOWICZ Piotr 406 131 353 0,31
KALINOWSKI Jarosław 1 798 131 353 1,37
KORWIN-MIKKE Janusz 2 317 131 353 1,76
KRZAKLEWSKI Marian 19 303 131 353 14,70
KWAŚNIEWSKI Aleksander 76 177 131 353 57,99
LEPPER Andrzej 1 804 131 353 1,37
ŁOPUSZAŃSKI Jan 962 131 353 0,73
OLECHOWSKI Andrzej 26 178 131 353 19,93
PAWŁOWSKI Bogdan 118 131 353 0,09
WAŁĘSA Lech 1 297 131 353 0,99
WILECKI Tadeusz 299 131 353 0,23
 

Frekwencja
 
Legenda

M. Częstochowa
Statystyka ogółem w powiecie
 
Liczba uprawnionych do głosowania198 166
Liczba wydanych kart do głosowania132 609
Liczba kart wyjętych z urny132 508
Liczba ważnych głosów131 353
Liczba nieważnych głosów1 155
Frekwencja (%) 66,92