Polska / WOJ. ŚLĄSKIE / Częstochowa / Powiat lubliniecki
Podstrony
 
Wyniki oficjalne dla wybranych wyborów - statystyka ogólna w powiecie
 
Proc. liczb głosów na poszczególnych kandydatów w powiecie
 

Wyniki wyborów w powiecie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 180 32 508 0,55
IKONOWICZ Piotr 64 32 508 0,20
KALINOWSKI Jarosław 818 32 508 2,52
KORWIN-MIKKE Janusz 390 32 508 1,20
KRZAKLEWSKI Marian 6 442 32 508 19,82
KWAŚNIEWSKI Aleksander 15 997 32 508 49,21
LEPPER Andrzej 1 490 32 508 4,58
ŁOPUSZAŃSKI Jan 267 32 508 0,82
OLECHOWSKI Andrzej 6 259 32 508 19,25
PAWŁOWSKI Bogdan 34 32 508 0,10
WAŁĘSA Lech 503 32 508 1,55
WILECKI Tadeusz 64 32 508 0,20
 

Frekwencja
 
Legenda

Boronów
Ciasna
Herby
Kochanowice
Koszęcin
Lubliniec
Pawonków
Woźniki
Statystyka ogółem w powiecie
 
Liczba uprawnionych do głosowania57 909
Liczba wydanych kart do głosowania32 997
Liczba kart wyjętych z urny32 984
Liczba ważnych głosów32 508
Liczba nieważnych głosów476
Frekwencja (%) 56,98