Polska / WOJ. ŚLĄSKIE / Częstochowa / Powiat częstochowski
Podstrony
 
Wyniki oficjalne dla wybranych wyborów - statystyka ogólna w powiecie
 
Proc. liczb głosów na poszczególnych kandydatów w powiecie
 

Wyniki wyborów w powiecie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 255 61 576 0,41
IKONOWICZ Piotr 123 61 576 0,20
KALINOWSKI Jarosław 3 240 61 576 5,26
KORWIN-MIKKE Janusz 628 61 576 1,02
KRZAKLEWSKI Marian 5 286 61 576 8,58
KWAŚNIEWSKI Aleksander 41 171 61 576 66,86
LEPPER Andrzej 2 784 61 576 4,52
ŁOPUSZAŃSKI Jan 299 61 576 0,49
OLECHOWSKI Andrzej 7 188 61 576 11,67
PAWŁOWSKI Bogdan 64 61 576 0,10
WAŁĘSA Lech 418 61 576 0,68
WILECKI Tadeusz 120 61 576 0,19
 

Frekwencja
 
Legenda

Blachownia
Dąbrowa Zielona
Janów
Kamienica Polska
Kłomnice
Koniecpol
Konopiska
Kruszyna
Lelów
Mstów
Mykanów
Olsztyn
Poczesna
Przyrów
Rędziny
Starcza
Statystyka ogółem w powiecie
 
Liczba uprawnionych do głosowania102 268
Liczba wydanych kart do głosowania62 487
Liczba kart wyjętych z urny62 453
Liczba ważnych głosów61 576
Liczba nieważnych głosów877
Frekwencja (%) 61,10