Polska / WOJ. ŚLĄSKIE / Częstochowa / Powiat kłobucki
Podstrony
 
Wyniki oficjalne dla wybranych wyborów - statystyka ogólna w powiecie
 
Proc. liczb głosów na poszczególnych kandydatów w powiecie
 

Wyniki wyborów w powiecie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 151 40 953 0,37
IKONOWICZ Piotr 100 40 953 0,24
KALINOWSKI Jarosław 1 962 40 953 4,79
KORWIN-MIKKE Janusz 395 40 953 0,96
KRZAKLEWSKI Marian 3 484 40 953 8,51
KWAŚNIEWSKI Aleksander 28 017 40 953 68,41
LEPPER Andrzej 2 079 40 953 5,08
ŁOPUSZAŃSKI Jan 171 40 953 0,42
OLECHOWSKI Andrzej 4 238 40 953 10,35
PAWŁOWSKI Bogdan 39 40 953 0,10
WAŁĘSA Lech 236 40 953 0,58
WILECKI Tadeusz 81 40 953 0,20
 

Frekwencja
 
Legenda

Kłobuck
Krzepice
Lipie
Miedźno
Opatów
Panki
Popów
Przystajń
Wręczyca Wielka
Statystyka ogółem w powiecie
 
Liczba uprawnionych do głosowania64 786
Liczba wydanych kart do głosowania41 460
Liczba kart wyjętych z urny41 442
Liczba ważnych głosów40 953
Liczba nieważnych głosów489
Frekwencja (%) 64,00