Polska / WOJ. ŚLĄSKIE / Sosnowiec (okręg nr 54)
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w okręgu
 
Proc. liczba głosów na poszczególnych kandydatów w okręgu
 

Wyniki wyborów w okręgu
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 1 663 358 320 0,46
IKONOWICZ Piotr 1 255 358 320 0,35
KALINOWSKI Jarosław 4 219 358 320 1,18
KORWIN-MIKKE Janusz 5 244 358 320 1,46
KRZAKLEWSKI Marian 33 699 358 320 9,40
KWAŚNIEWSKI Aleksander 256 211 358 320 71,50
LEPPER Andrzej 5 005 358 320 1,40
ŁOPUSZAŃSKI Jan 1 401 358 320 0,39
OLECHOWSKI Andrzej 46 380 358 320 12,94
PAWŁOWSKI Bogdan 291 358 320 0,08
WAŁĘSA Lech 2 499 358 320 0,70
WILECKI Tadeusz 453 358 320 0,13
 

Frekwencja
 
Legenda

Powiat będziński
Powiat m. Dąbrowa Górnicza
Powiat m. Jaworzno
Powiat m. Mysłowice
Powiat m. Sosnowiec
Statystyka ogółem dla okręgu
 
Liczba uprawnionych do głosowania545 317
Liczba wydanych kart do głosowania361 172
Liczba kart wyjętych z urny361 040
Liczba ważnych głosów358 320
Liczba nieważnych głosów2 720
Frekwencja (%) 66,23