Polska / statystyka ogólna / WOJ. ¦LˇSKIE / Sosnowiec (okręg nr 54)
Frekwencja w powiatach
 
Legenda

Powiat będziński
Powiat m. D±browa Górnicza
Powiat m. Jaworzno
Powiat m. Mysłowice
Powiat m. Sosnowiec
Statystyka ogółem w okręgu
 
Liczba uprawnionych do głosowania545 317
Liczba wydanych kart do głosowania361 172
Liczba kart wyjętych z urny361 040
Liczba ważnych głosów358 320
Liczba nieważnych głosów2 720
Frekwencja (%) 66,23
 

Statystyka w powiatach
 
PowiatLiczba uprawnionych do głosowaniaLiczba wydanych kart do glosowaniaLiczba kart wyjetych z urnyLiczba ważnych głosówLiczba nieważnych głosówFrekwencja
Powiat b¤dzinski5783533533530 61,07
Powiat będziński119 04078 73878 71978 085634 66,14
Powiat m. D±browa Górnicza104 23270 18370 16369 631532 67,33
Powiat m. Jaworzno73 92148 20648 19747 783414 65,21
Powiat m. Mysłowice57 98136 17936 14435 865279 62,40
Powiat m. Sosnowiec189 565127 513127 464126 603861 67,27