Polska / WOJ. ŚLĄSKIE / Gliwice (okręg nr 53)
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w okręgu
 
Proc. liczba głosów na poszczególnych kandydatów w okręgu
 

Wyniki wyborów w okręgu
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 1 431 278 386 0,51
IKONOWICZ Piotr 648 278 386 0,23
KALINOWSKI Jarosław 4 231 278 386 1,52
KORWIN-MIKKE Janusz 4 065 278 386 1,46
KRZAKLEWSKI Marian 41 690 278 386 14,98
KWAŚNIEWSKI Aleksander 154 773 278 386 55,60
LEPPER Andrzej 4 661 278 386 1,67
ŁOPUSZAŃSKI Jan 1 412 278 386 0,51
OLECHOWSKI Andrzej 60 777 278 386 21,83
PAWŁOWSKI Bogdan 236 278 386 0,08
WAŁĘSA Lech 4 112 278 386 1,48
WILECKI Tadeusz 350 278 386 0,13
 

Frekwencja
 
Legenda

Powiat gliwicki
Powiat raciborski
Powiat rybnicki
Powiat m. Gliwice
Powiat m. Rybnik
Statystyka ogółem dla okręgu
 
Liczba uprawnionych do głosowania504 015
Liczba wydanych kart do głosowania281 463
Liczba kart wyjętych z urny281 257
Liczba ważnych głosów278 386
Liczba nieważnych głosów2 871
Frekwencja (%) 55,84