Polska / WOJ. ŚLĄSKIE / Gliwice / Powiat m. Gliwice
Podstrony
 
Wyniki oficjalne dla wybranych wyborów - statystyka ogólna w powiecie
 
Proc. liczb głosów na poszczególnych kandydatów w powiecie
 

Wyniki wyborów w powiecie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 522 94 563 0,55
IKONOWICZ Piotr 267 94 563 0,28
KALINOWSKI Jarosław 1 150 94 563 1,22
KORWIN-MIKKE Janusz 1 792 94 563 1,90
KRZAKLEWSKI Marian 13 211 94 563 13,97
KWAŚNIEWSKI Aleksander 53 050 94 563 56,10
LEPPER Andrzej 1 091 94 563 1,15
ŁOPUSZAŃSKI Jan 550 94 563 0,58
OLECHOWSKI Andrzej 21 718 94 563 22,97
PAWŁOWSKI Bogdan 91 94 563 0,10
WAŁĘSA Lech 999 94 563 1,06
WILECKI Tadeusz 122 94 563 0,13
 

Frekwencja
 
Legenda

M. Gliwice
Statystyka ogółem w powiecie
 
Liczba uprawnionych do głosowania160 965
Liczba wydanych kart do głosowania95 394
Liczba kart wyjętych z urny95 340
Liczba ważnych głosów94 563
Liczba nieważnych głosów777
Frekwencja (%) 59,26