Polska / WOJ. ŚLĄSKIE / Gliwice / Powiat m. Rybnik
Podstrony
 
Wyniki oficjalne dla wybranych wyborów - statystyka ogólna w powiecie
 
Proc. liczb głosów na poszczególnych kandydatów w powiecie
 

Wyniki wyborów w powiecie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 297 64 725 0,46
IKONOWICZ Piotr 156 64 725 0,24
KALINOWSKI Jarosław 809 64 725 1,25
KORWIN-MIKKE Janusz 860 64 725 1,33
KRZAKLEWSKI Marian 9 937 64 725 15,35
KWAŚNIEWSKI Aleksander 36 322 64 725 56,12
LEPPER Andrzej 946 64 725 1,46
ŁOPUSZAŃSKI Jan 323 64 725 0,50
OLECHOWSKI Andrzej 14 042 64 725 21,69
PAWŁOWSKI Bogdan 47 64 725 0,07
WAŁĘSA Lech 905 64 725 1,40
WILECKI Tadeusz 81 64 725 0,13
 

Frekwencja
 
Legenda

M. Rybnik
Statystyka ogółem w powiecie
 
Liczba uprawnionych do głosowania107 188
Liczba wydanych kart do głosowania65 364
Liczba kart wyjętych z urny65 276
Liczba ważnych głosów64 725
Liczba nieważnych głosów551
Frekwencja (%) 60,98