Polska / WOJ. PODKARPACKIE
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w województwie
 
Wyniki wyborów dla poszczególnych kandydatów w województwie
 

Wyniki wyborów w województwie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 7 295 942 421 0,77
IKONOWICZ Piotr 1 614 942 421 0,17
KALINOWSKI Jarosław 90 230 942 421 9,57
KORWIN-MIKKE Janusz 12 162 942 421 1,29
KRZAKLEWSKI Marian 251 047 942 421 26,64
KWAŚNIEWSKI Aleksander 370 764 942 421 39,34
LEPPER Andrzej 41 424 942 421 4,40
ŁOPUSZAŃSKI Jan 13 014 942 421 1,38
OLECHOWSKI Andrzej 141 942 942 421 15,06
PAWŁOWSKI Bogdan 1 057 942 421 0,11
WAŁĘSA Lech 9 631 942 421 1,02
WILECKI Tadeusz 2 241 942 421 0,24
 

Frekwencja w województwie
 
Legenda

Krosno (okręg nr 40)
Przemyśl (okręg nr 41)
Rzeszów (okręg nr 39)
Tarnobrzeg (okręg nr 42)
Statystyka ogółem w województwie
 
Liczba uprawnionych do głosowania1 552 767
Liczba wydanych kart do głosowania955 463
Liczba kart wyjętych z urny955 024
Liczba ważnych głosów942 421
Liczba nieważnych głosów12 603
Frekwencja (%) 61,53