Polska / WOJ. PODKARPACKIE / Tarnobrzeg (okręg nr 42)
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w okręgu
 
Proc. liczba głosów na poszczególnych kandydatów w okręgu
 

Wyniki wyborów w okręgu
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 1 520 206 853 0,73
IKONOWICZ Piotr 391 206 853 0,19
KALINOWSKI Jarosław 17 079 206 853 8,26
KORWIN-MIKKE Janusz 2 483 206 853 1,20
KRZAKLEWSKI Marian 51 455 206 853 24,88
KWAŚNIEWSKI Aleksander 89 097 206 853 43,07
LEPPER Andrzej 8 199 206 853 3,96
ŁOPUSZAŃSKI Jan 2 350 206 853 1,14
OLECHOWSKI Andrzej 31 715 206 853 15,33
PAWŁOWSKI Bogdan 227 206 853 0,11
WAŁĘSA Lech 1 743 206 853 0,84
WILECKI Tadeusz 594 206 853 0,29
 

Frekwencja
 
Legenda

Powiat kolbuszowski
Powiat mielecki
Powiat niżański
Powiat stalowowolski
Powiat tarnobrzeski
Powiat m. Tarnobrzeg
Statystyka ogółem dla okręgu
 
Liczba uprawnionych do głosowania352 973
Liczba wydanych kart do głosowania209 677
Liczba kart wyjętych z urny209 587
Liczba ważnych głosów206 853
Liczba nieważnych głosów2 734
Frekwencja (%) 59,40