Polska / WOJ. PODKARPACKIE / Rzeszów (okręg nr 39)
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w okręgu
 
Proc. liczba głosów na poszczególnych kandydatów w okręgu
 

Wyniki wyborów w okręgu
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 2 575 342 479 0,75
IKONOWICZ Piotr 553 342 479 0,16
KALINOWSKI Jarosław 33 452 342 479 9,77
KORWIN-MIKKE Janusz 5 107 342 479 1,49
KRZAKLEWSKI Marian 104 461 342 479 30,50
KWAŚNIEWSKI Aleksander 113 765 342 479 33,22
LEPPER Andrzej 14 803 342 479 4,32
ŁOPUSZAŃSKI Jan 6 554 342 479 1,91
OLECHOWSKI Andrzej 56 085 342 479 16,38
PAWŁOWSKI Bogdan 375 342 479 0,11
WAŁĘSA Lech 3 915 342 479 1,14
WILECKI Tadeusz 834 342 479 0,24
 

Frekwencja
 
Legenda

Powiat dębicki
Powiat leżajski
Powiat łańcucki
Powiat ropczycko-sędziszowski
Powiat rzeszowski
Powiat strzyżowski
Powiat m. Rzeszów
Statystyka ogółem dla okręgu
 
Liczba uprawnionych do głosowania536 341
Liczba wydanych kart do głosowania347 197
Liczba kart wyjętych z urny347 047
Liczba ważnych głosów342 479
Liczba nieważnych głosów4 568
Frekwencja (%) 64,73