Polska / WOJ. PODKARPACKIE / Przemyśl (okręg nr 41)
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w okręgu
 
Proc. liczba głosów na poszczególnych kandydatów w okręgu
 

Wyniki wyborów w okręgu
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 1 336 177 763 0,75
IKONOWICZ Piotr 296 177 763 0,17
KALINOWSKI Jarosław 21 065 177 763 11,85
KORWIN-MIKKE Janusz 1 559 177 763 0,88
KRZAKLEWSKI Marian 43 231 177 763 24,32
KWAŚNIEWSKI Aleksander 75 505 177 763 42,48
LEPPER Andrzej 8 356 177 763 4,70
ŁOPUSZAŃSKI Jan 1 488 177 763 0,84
OLECHOWSKI Andrzej 22 728 177 763 12,79
PAWŁOWSKI Bogdan 178 177 763 0,10
WAŁĘSA Lech 1 705 177 763 0,96
WILECKI Tadeusz 316 177 763 0,18
 

Frekwencja
 
Legenda

Powiat jarosławski
Powiat lubaczowski
Powiat przemyski
Powiat przeworski
Powiat m. Przemyśl
Statystyka ogółem dla okręgu
 
Liczba uprawnionych do głosowania296 502
Liczba wydanych kart do głosowania180 243
Liczba kart wyjętych z urny180 169
Liczba ważnych głosów177 763
Liczba nieważnych głosów2 406
Frekwencja (%) 60,79