Polska / WOJ. PODKARPACKIE / Przemyśl / Powiat m. Przemyśl
Podstrony
 
Wyniki oficjalne dla wybranych wyborów - statystyka ogólna w powiecie
 
Proc. liczb głosów na poszczególnych kandydatów w powiecie
 

Wyniki wyborów w powiecie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 338 33 115 1,02
IKONOWICZ Piotr 70 33 115 0,21
KALINOWSKI Jarosław 601 33 115 1,81
KORWIN-MIKKE Janusz 321 33 115 0,97
KRZAKLEWSKI Marian 7 827 33 115 23,64
KWAŚNIEWSKI Aleksander 16 305 33 115 49,24
LEPPER Andrzej 661 33 115 2,00
ŁOPUSZAŃSKI Jan 312 33 115 0,94
OLECHOWSKI Andrzej 6 182 33 115 18,67
PAWŁOWSKI Bogdan 39 33 115 0,12
WAŁĘSA Lech 368 33 115 1,11
WILECKI Tadeusz 91 33 115 0,27
 

Frekwencja
 
Legenda

M. Przemyśl
Statystyka ogółem w powiecie
 
Liczba uprawnionych do głosowania53 124
Liczba wydanych kart do głosowania33 458
Liczba kart wyjętych z urny33 447
Liczba ważnych głosów33 115
Liczba nieważnych głosów332
Frekwencja (%) 62,98