Polska / WOJ. PODKARPACKIE / Przemyśl / Powiat lubaczowski
Podstrony
 
Wyniki oficjalne dla wybranych wyborów - statystyka ogólna w powiecie
 
Proc. liczb głosów na poszczególnych kandydatów w powiecie
 

Wyniki wyborów w powiecie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 180 25 674 0,70
IKONOWICZ Piotr 62 25 674 0,24
KALINOWSKI Jarosław 4 002 25 674 15,59
KORWIN-MIKKE Janusz 218 25 674 0,85
KRZAKLEWSKI Marian 5 248 25 674 20,44
KWAŚNIEWSKI Aleksander 11 890 25 674 46,31
LEPPER Andrzej 1 458 25 674 5,68
ŁOPUSZAŃSKI Jan 149 25 674 0,58
OLECHOWSKI Andrzej 2 237 25 674 8,71
PAWŁOWSKI Bogdan 14 25 674 0,05
WAŁĘSA Lech 183 25 674 0,71
WILECKI Tadeusz 33 25 674 0,13
 

Frekwencja
 
Legenda

Cieszanów
Horyniec
Lubaczów
Lubaczów gm.
Narol
Oleszyce
Stary Dzików
Wielkie Oczy
Statystyka ogółem w powiecie
 
Liczba uprawnionych do głosowania43 335
Liczba wydanych kart do głosowania26 064
Liczba kart wyjętych z urny26 055
Liczba ważnych głosów25 674
Liczba nieważnych głosów381
Frekwencja (%) 60,15