Polska / WOJ. PODKARPACKIE / Krosno (okręg nr 40)
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w okręgu
 
Proc. liczba głosów na poszczególnych kandydatów w okręgu
 

Wyniki wyborów w okręgu
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 1 864 215 326 0,87
IKONOWICZ Piotr 374 215 326 0,17
KALINOWSKI Jarosław 18 634 215 326 8,65
KORWIN-MIKKE Janusz 3 013 215 326 1,40
KRZAKLEWSKI Marian 51 900 215 326 24,10
KWAŚNIEWSKI Aleksander 92 397 215 326 42,91
LEPPER Andrzej 10 066 215 326 4,67
ŁOPUSZAŃSKI Jan 2 622 215 326 1,22
OLECHOWSKI Andrzej 31 414 215 326 14,59
PAWŁOWSKI Bogdan 277 215 326 0,13
WAŁĘSA Lech 2 268 215 326 1,05
WILECKI Tadeusz 497 215 326 0,23
 

Frekwencja
 
Legenda

Powiat bieszczadzki
Powiat brzozowski
Powiat jasielski
Powiat krośnieński
Powiat sanocki
Powiat m. Krosno
Statystyka ogółem dla okręgu
 
Liczba uprawnionych do głosowania366 951
Liczba wydanych kart do głosowania218 346
Liczba kart wyjętych z urny218 221
Liczba ważnych głosów215 326
Liczba nieważnych głosów2 895
Frekwencja (%) 59,50