Polska / WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE / Ełk (okręg nr 59)
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w okręgu
 
Proc. liczba głosów na poszczególnych kandydatów w okręgu
 

Wyniki wyborów w okręgu
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 502 113 407 0,44
IKONOWICZ Piotr 241 113 407 0,21
KALINOWSKI Jarosław 5 494 113 407 4,84
KORWIN-MIKKE Janusz 1 186 113 407 1,05
KRZAKLEWSKI Marian 15 718 113 407 13,86
KWAŚNIEWSKI Aleksander 70 135 113 407 61,84
LEPPER Andrzej 3 554 113 407 3,13
ŁOPUSZAŃSKI Jan 748 113 407 0,66
OLECHOWSKI Andrzej 14 850 113 407 13,09
PAWŁOWSKI Bogdan 103 113 407 0,09
WAŁĘSA Lech 710 113 407 0,63
WILECKI Tadeusz 166 113 407 0,15
 

Frekwencja
 
Legenda

Powiat ełcki
Powiat giżycki
Powiat olecko-gołdapski
Powiat piski
Statystyka ogółem dla okręgu
 
Liczba uprawnionych do głosowania212 756
Liczba wydanych kart do głosowania114 625
Liczba kart wyjętych z urny114 593
Liczba ważnych głosów113 407
Liczba nieważnych głosów1 186
Frekwencja (%) 53,88