Polska / WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE / Ełk / Powiat olecko-gołdapski
Podstrony
 
Wyniki oficjalne dla wybranych wyborów - statystyka ogólna w powiecie
 
Proc. liczb głosów na poszczególnych kandydatów w powiecie
 

Wyniki wyborów w powiecie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 115 21 668 0,53
IKONOWICZ Piotr 48 21 668 0,22
KALINOWSKI Jarosław 1 254 21 668 5,79
KORWIN-MIKKE Janusz 202 21 668 0,93
KRZAKLEWSKI Marian 2 816 21 668 13,00
KWAŚNIEWSKI Aleksander 13 432 21 668 61,99
LEPPER Andrzej 842 21 668 3,89
ŁOPUSZAŃSKI Jan 133 21 668 0,61
OLECHOWSKI Andrzej 2 635 21 668 12,16
PAWŁOWSKI Bogdan 19 21 668 0,09
WAŁĘSA Lech 133 21 668 0,61
WILECKI Tadeusz 39 21 668 0,18
 

Frekwencja
 
Legenda

Dubeninki
Gołdap
Kowale Oleckie
Olecko
Świętajno
Wieliczki
Statystyka ogółem w powiecie
 
Liczba uprawnionych do głosowania42 514
Liczba wydanych kart do głosowania21 886
Liczba kart wyjętych z urny21 885
Liczba ważnych głosów21 668
Liczba nieważnych głosów217
Frekwencja (%) 51,48