Polska / WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w województwie
 
Wyniki wyborów dla poszczególnych kandydatów w województwie
 

Wyniki wyborów w województwie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 2 725 617 936 0,44
IKONOWICZ Piotr 1 273 617 936 0,21
KALINOWSKI Jarosław 26 639 617 936 4,31
KORWIN-MIKKE Janusz 7 049 617 936 1,14
KRZAKLEWSKI Marian 73 156 617 936 11,84
KWAŚNIEWSKI Aleksander 393 426 617 936 63,67
LEPPER Andrzej 18 813 617 936 3,04
ŁOPUSZAŃSKI Jan 4 077 617 936 0,66
OLECHOWSKI Andrzej 85 007 617 936 13,76
PAWŁOWSKI Bogdan 517 617 936 0,08
WAŁĘSA Lech 4 441 617 936 0,72
WILECKI Tadeusz 813 617 936 0,13
 

Frekwencja w województwie
 
Legenda

Elbląg (okręg nr 58)
Ełk (okręg nr 59)
Olsztyn (okręg nr 57)
Statystyka ogółem w województwie
 
Liczba uprawnionych do głosowania1 073 754
Liczba wydanych kart do głosowania624 126
Liczba kart wyjętych z urny623 932
Liczba ważnych głosów617 936
Liczba nieważnych głosów5 996
Frekwencja (%) 58,13