Polska / WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE / Olsztyn (okręg nr 57)
Podstrony
 
Wyniki głosowania - statystyka ogólna w okręgu
 
Proc. liczba głosów na poszczególnych kandydatów w okręgu
 

Wyniki wyborów w okręgu
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 1 027 219 593 0,47
IKONOWICZ Piotr 525 219 593 0,24
KALINOWSKI Jarosław 7 861 219 593 3,58
KORWIN-MIKKE Janusz 2 909 219 593 1,32
KRZAKLEWSKI Marian 27 965 219 593 12,73
KWAŚNIEWSKI Aleksander 136 471 219 593 62,15
LEPPER Andrzej 5 067 219 593 2,31
ŁOPUSZAŃSKI Jan 1 635 219 593 0,74
OLECHOWSKI Andrzej 34 049 219 593 15,51
PAWŁOWSKI Bogdan 186 219 593 0,08
WAŁĘSA Lech 1 546 219 593 0,70
WILECKI Tadeusz 352 219 593 0,16
 

Frekwencja
 
Legenda

Powiat kętrzyński
Powiat mrągowski
Powiat nidzicki
Powiat olsztyński
Powiat szczycieński
Powiat m. Olsztyn
Statystyka ogółem dla okręgu
 
Liczba uprawnionych do głosowania378 213
Liczba wydanych kart do głosowania221 784
Liczba kart wyjętych z urny221 716
Liczba ważnych głosów219 593
Liczba nieważnych głosów2 123
Frekwencja (%) 58,64