Polska / WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE / Olsztyn / Powiat m. Olsztyn
Podstrony
 
Wyniki oficjalne dla wybranych wyborów - statystyka ogólna w powiecie
 
Proc. liczb głosów na poszczególnych kandydatów w powiecie
 

Wyniki wyborów w powiecie
 
KandydatLiczba głosów oddanych na kandydataLiczba wszystkich ważnych głosówProcentowa liczba głosów oddanych na kandydata
GRABOWSKI Dariusz 460 84 300 0,55
IKONOWICZ Piotr 247 84 300 0,29
KALINOWSKI Jarosław 1 432 84 300 1,70
KORWIN-MIKKE Janusz 1 559 84 300 1,85
KRZAKLEWSKI Marian 12 135 84 300 14,40
KWAŚNIEWSKI Aleksander 48 360 84 300 57,37
LEPPER Andrzej 1 093 84 300 1,30
ŁOPUSZAŃSKI Jan 786 84 300 0,93
OLECHOWSKI Andrzej 17 388 84 300 20,63
PAWŁOWSKI Bogdan 73 84 300 0,09
WAŁĘSA Lech 637 84 300 0,76
WILECKI Tadeusz 130 84 300 0,15
 

Frekwencja
 
Legenda

M. Olsztyn
Statystyka ogółem w powiecie
 
Liczba uprawnionych do głosowania127 087
Liczba wydanych kart do głosowania84 972
Liczba kart wyjętych z urny84 921
Liczba ważnych głosów84 300
Liczba nieważnych głosów621
Frekwencja (%) 66,86